Nominasjonslista er klar!

Nominasjonslista er klar!

08.05.2019

Nominasjonslista er klar!

Kandidatlisten til menighestrådsvalget i september 2019 er klar, og menigheten kan hvile godt i en liste fylt med gode kandidater.

Nominasjonskomiteen leverte listeforslag til valgstyret den 30. april, og ble godkjent av menighetsrådet. Det skal velges seks faste medlemmer, og fem varamedlemmer.

Listen er som følger:

 1. Helge Ilebekk Johansen, født 1958
 2. Kristin Skarning Eriksson, født 1962
 3. Anders Kullerud, født 1954
 4. Sverre Ivar Telnes, født 1953
 5. Helge Strømme, født 1952
 6. Marianne Holt Holgersen, født 1969
 7. Nils Sandsmark, født 1943
 8. Per Guldberg, født 1966
 9. Marianne Brenne, født 1954
 10. Anne Karine Garstad, født 1952
 11. Kristian Larsen, født 1958