KANDIDATER TIL KIRKEVALGET 2019

26.02.2019

KANDIDATER TIL KIRKEVALGET 2019

I år er det kirkevalg, og du kan få være med på å bestemme hvem som skal sitte i menighetsrådet i Tanum.

Det er åpent for alle å stille listeforslag til menighetsrådsvalget i Tanum sokn 9 september.

For å stille listeforslag til menighetsrådsvalget må det være minst ti personer som er stemmeberettiget i soknet som har skrevet under på lista.

Listeforslaget må leveres til valgstyret/menighetsrådet i god tid før 30 april og helst innen 24/4.

 

www.kirkevalget.no kan du finne fram til hva som ellers kreves for å stille en gyldig liste.

Kontakt gjerne valgstyret/menighetsrådet i Tanum menighet for nærmere veiledning;

 

Leder av valgstyre i Tanum: Nils Sandsmark, nils.sandsmark@posccaesar.org

Formann Menighetsrådet Helge Johansen, post@dabo.no