Søndagsskole

13.12.2018

Søndagsskole

Bli med på søndagsskole i Tanum.

Barna blir med på begynnelsen av gudstjenesten, før de går i samlet flokk til kirkesenteret.
Der blir det bibelfortelling og formingsaktivitet, før hele menigheten samles til kirkekaffe.
Søndagsskolen er åpen for alle barn, barn under 5 år vil ha glede av å følges av en voksen. 

Datoer for søndagsskolen er: 25/11, 16/12, 20/1, 2/2, 17/2, 17/3, 31/3.