TEMAKVELD: Hvordan ble Jesus Messias?

28.09.2018

TEMAKVELD: Hvordan ble Jesus Messias?

Velkommen til temakveld på Tanum kirkesenter onsdag 24. oktober kl. 19.30.

 

Per Kristian H. Sætre, tidligere kapellan i Jar menighet og nå PhD-stipendiat i Det nye testamentet ved MF vitenskapelig høyskole, ser nærmere på et av de viktigste spørsmålene om kristendommens begynnelse: Hvordan kunne de første kristne komme frem til at Jesus var den Messias profetene hadde lovet? Og hva betyr egentlig det? Både nyere forskning og nye funn av gamle tekster gir hjelp til å finne svar, men det er også nødvendig å lese kjente tekster med nytt blikk. Å se nærmere på hva som skjedde, gir moderne bibellesere både større innsikt i tekstene og hvordan bibelske forfattere tenker og argumenterer, og også økt forståelse for forholdet mellom jødedommen og kristendommen.