Søndagsskole oppstart

13.09.2018

Søndagsskole oppstart

Førstkommende søndag er det oppstart for søndagsskolen i Tanum kirke.

Vi begynner sammen i kirken klokken 11, før kateket Tracy tar med seg barna bort til det nye kirkesenteret for en fortelling og formingsaktiviteter.

Når gudstjenesten er ferdig vandrer vi alle sammen ned til et område ved Bjerke gård for kirkekaffe og leker for store og små.
Det bli organisert skyss ned til Bjerke gård for dem som trenger det.


Vel møtt alle sammen!