Velkommen til ungdomslederkurs

Velkommen til ungdomslederkurs

28.08.2018

Velkommen til ungdomslederkurs

En fantastisk konfirmantleir og konfirmasjonstid ligger bak oss, og det er nå på tide å se framover— hjertelig velkommen til ungdomslederkurs i Tanum menighet!

Hvem er kurset for?
Kurset er for alle som er født i 2003 eller tidligere, og en særlig invitasjon går til alle som ble konfirmert her i Tanum i år.


Hvorfor skal jeg være med?
Ungdomslederkurset gjør deg godt rustet på ulike oppgaver som leder i menigheten: konfirmantarbeid, barnekor, gudstjenester, ungdomsarbeid og leirer. I tillegg er kurset et fullgodt lederkurs for en hvilken som helst lederoppgave i en klubb/forening eller lignende. Kurset legger stor vekt på samhandling med andre, og gir god erfaring og ferdigheter for jobbing i team på ulike måter senere. Kurset er i tillegg en del av det obligatoriske grunnlaget for alle som ønsker å være med som ledere på neste års konfirmantleir.


Må jeg være superkristen for å være med?
På ingen måte! Kurset er for alle som er nysgjerrige på lederskap og kirka. Hvis du hadde det gøy som konfirmant, og du ønsker å være med på å lage et minst like bra år for neste års konfirmanter, så meld deg på, da vel. Vi skal sammen gå noen steg på veien der vi blir bedre kjent med hvem Gud er, og hvem vi selv er. På den veien starter alle der de er.


Hvordan foregår det?
Helt i starten av kurset tar vi en kick-off-tur til Liseberg for å bli enda bedre kjent før vi fortsetter programmet. Videre følger selve kurset med fem kurssamlinger og en utsendelsesgudstjeneste, der dere vil bli bedt for og få utdelt et kursbevis.

Se mer informasjon i infoheftet her.

MELD DEG PÅ HER