Vil du bli fast giver og støtte menighetens arbeid?

07.08.2018

Vil du bli fast giver og støtte menighetens arbeid?

Menigheten er helt avhengig av økonomisk givertjeneste for å kunne gjennomføre våre aktiviteter.

Vi ønsker å takke alle nye og trofaste støttespillere for deres generøse bidrag.
I 2017 klarte vi å øke givertjenesten med nesten 58.000 kroner.

Menighetens planer innebærer utvikling av nye og flere tiltak, særlig for barn og unge. For å kunne virkeliggjøre dette trenger vi en fortsatt økning av givertjenesten, vil du være med å bidra?

Ta kontakt med vår kirkeforvalter Eilert Skjelvik Ottesen på e-post.