Informasjonsmøte om SPEKTER og temakveld om Ungdom og nettbruk

03.05.2017

Informasjonsmøte om SPEKTER og temakveld om Ungdom og nettbruk

Kjære foreldre og foresatte til årets konfirmanter.

7. juni klokken 18:00 i Tanum kirke vil vi ha informasjonsmøte om SPEKTER med påfølgende temakveld holdt av 13-20 i Bærum. Vi vil gjerne at alle som skal ha konfirmanter med på SPEKTER skal møte opp på informasjonsmøte, og vi anbefaler alle å bli værende under temakvelden. Hvis konfirmanten ikke skal på SPEKTER ønsker vi likevel foreldre/foresatte velkommen på temakvelden. Den begynner kl 19:00.

Informasjonsmøte om SPEKTER

Alle konfirmantforeldre som skal ha konfirmanter bør komme på dette møtet. Her vil ansatte, ungdomsledere og ansatt fra KFUK-KFUM være tilstede for å gi informasjon og svare på spørsmål.

Ungdom og nettbruk

Ungdom er storforbrukere av nett og sosiale medier. Hvor bør foreldre følge med og sette grenser? Hva er nettmobbing og hva kan man gjøre dersom det skjer? Er det forskjell på gutter og jenters atferd? Hvordan kan ungdom påvirkes av å se pornografi?

Vi ønsker å gi en forståelse av hvorfor ungdom bruker medier og nett på den måten de gjør, og noen råd for grensesetting og nettvett. Foredraget er i regi av ansatte i 13-20 i Bærum, Mariann Solberg Lindtjørn (faglig ansvarlig) og Liv Hilde Briså (Ungdomsdiakon), som har mye erfaring med ungdom i Bærum og vil slippe oss inn i denne tematikken sett fra ungdommens perspektiv.

 

Vil du vite mer om 13-20? Se her:
- http://13-20.no/
- http://www.baerum.kirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/6269/Hvem-er-13-20

 

Velkommen til Tanum kirke kl 18:00-20:30 onsdag 7.juni

 

Mvh
Solveig Ihle Thingnæs – kateket Tanum menighet