Skitse til Bemaling og Dekoration i Tanum kirke

Skitse til Bemaling og Dekoration i Tanum kirke

01.09.2015

Skitse til Bemaling og Dekoration i Tanum kirke

Bærum kommune ble eier av Tanum kirke i 1850. Før det var den eiet av familien Wedel-Jarlsberg.  

 
Arkitekt P. H. Holtermann ble da bedt om å gi forslag til istandsettelse. Kirken trengte oppussing, og Holtermann var en av datidens erfarne kirkebyggere.  Forslag om å bygge en korskirke med delvis bruk av kirkens grunnmur og stenmaterialer ble forkastet. I stedet ble det bygget en ny kirke mer sentralt plassert, og Bryn kirke ble innviet i 1861.
 
Gamle Tanum ble for det meste stående ubrukt, bare sommerstid ble det holdt en og annen gudstjeneste, gjerne rundt midtsommer. Den var i halvannet år interimkirke i Asker prestegjeld, mens den nye Asker kirke ble bygget i 1878-79. Sogneprest Munthe-Kaas (Vestre Bærum 1894-1904) var en fargerik person. Han hadde blant annet vært sjømannsprest i Le Havre, Frankrike og res.kap i Røyken før han ble det samme hos prost Døderlein i Asker. Etter delingen av «det uoverkommelige Asker prestegjeld», ble han i 1894 sogneprest i Vestre Bærum. Han kjøpte gården Helgerud, hvor han bodde til sin død i 1904.
 
Han satte alt inn på at vår gamle kirke måtte restaureres og settes ordentlig i stand. Tre unge arkitektstudenter ble bedt om å utarbeide en plan for restaureringsarbeidet, det var Nils Reiersen, Karl Güettler og Einar Oscar Schou.
 
I 1899 fremla de en restaureringsplan som tok sikte på: at bevare og værne om det, der er os efterladt fra forfædrene, saaledes, at ikke alene den enkelte gjenstand bliver maalet for vor omhu, men ogsaa at karakteren, maaden at bygge paa, intet skar lider. Skulde man af praktiske eller andre høist paakrævende  grunde, alligevel være nødt til at forandre det gamle eller bygge noget nyt til det nuværende, dette da bliver gjort med den yderste pietet og med en varsomhed, der udelukker enhver bebreidelse i nutid og for eftertiden.
 
Dette konserverende syn på oppgaven vant tilslutning, og ble gjennomført 1901-02 med arkitekt Johannes Kløften som byggleder. «Skitse til Bemaling og Dekoration i TANUM KIRKE»  er datert 2-7-03 (1903), undertegnet Alb. Tønnessen. 
Dekorasjonsmaler Albert Theodor Tønnessen var tidligere elev av Knud Bergslien. Han hadde gått på Laurits Tuxens malerskole (København 1894), Harriet Backers malerskole (Kristiania 1899-1900), Statens Kunstakademi (Christiania 1909-10).  
Restaureringsarbeider han har gjort er Lesja kirke, Holt kirke ved Tvedestrand, Sollia Kirke i Østerdalen, Årdal kirke, Hjelmeland og Norsk Folkemuseum.  Han døde 10.11.1910.
 
Vi vet at hans forslag til dekorasjoner av Tanum kirke ikke ble gjennomført, kanskje det var av økonomiske grunner? 
Det kan vi være glade for, da vi ellers ikke hadde oppdaget de unike kalkmaleriene fra 1300-tallet, påført den gang Tanum kirke var katolsk og overmalt etter Reformasjonen på 1500-tallet. De ble avdekket da kirken ble pusset opp i 1970-71.Tekst: Kari Holo Dagestad