Tanum menighetsråd

Tanum menighetsråd

25.06.2014

Medlemmer i Tanum menighetsråd 2017

Helge Ilebekk Johansen Leder
Svein Dagestad Nestleder
Sverre Ivar Telnes Fast medlem, fellesrådsrepresentant                                     
   
John Arne Hurum Hanssen  Fast medlem
Ragnhild Naas  Fast medlem
Bjørn Erik Trongkleiv         Varamedlem
Anne-Karine Garstad  Varamedlem
Mona Cappelen  Varamedlem
Kristian Larsen  Varamedlem
Stein Davidsen  Varamedlem
Nils Sandsmark  Varamedlem